2015-02-27
Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zaprasza do udziału w konferencji "Zasady funkcjonowania energetyki odnawialnej w świetle nowych przepisów" więcej +
2015-02-13
PIGEOR o projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane
Wypracowane stanowisko Izby, podkreśla niekonstytucyjność projektu ustawy i destruktywny wpływ na funkcjonowanie systemu planowania przestrzennego i systemu ocen oddziaływania na środowisko więcej +
2015-01-16
PIGEO zmienia nazwę i rozszerza działalność po 10 latach funkcjonowania
13 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia istnienia Izby. więcej +
Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, T: +48 22 548 49 99, F: +48 22 548 49 98 | POLITYKA COOKIES